Nasz wybór Chrześcijaństwo

Nikt z nas nie urodził się chrześcijaninem. Wybór życiowej drogi, jest suwerennym prawem każdego człowieka, dlatego nikt nie powinien decydować za nas. Jesteśmy ludźmi, którzy odnaleźli sens w życiu i świadomie przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa i przesłanie Biblii.
Wyrwani z zawirowań życia, z alkoholizmu, narkomani i tego co nazywamy „normalnym” życiem. Spotkanie z Żywym Bogiem sprawiło,
że staliśmy się nowymi ludźmi i chcemy żyć, poświęcając się Bogu i bliźnim.

Boża koncepcja Żywy Kościół

Wolą Bożą jest, aby ludzie nawiązali z Nim realną i osobistą relację. Chcemy tworzyć Kościół, w którym każdy nowo narodzony człowiek odnajdzie jeszcze bliższą relację z Panem Jezusem i ludźmi. Realnie patrzymy na czasy, w których żyjemy i dlatego budujemy
wspólnotę na wartościach chrześcijańskich. Biblia naucza nas, że kościół to nie budynek ale ludzie pełni pasji i miłości,
posłuszni Bożym przykazaniom. Nasze motto to :
DZIEŁO WIARY, TRUD MIŁOŚCI I WYTRWAŁOŚĆ W NADZIEI.

Zwyczajna książka? Biblia.

Wierzymy Biblii, ona jest naszym drogowskazem i elementarzem, jest Słowem Bożym. Dzięki Biblii, poznajemy kim jest Bóg i kim jest człowiek. Przywilejem jest czytać ten „Boży list” i odkrywać Bożą miłość i łaskę. Uważamy, że chrześcijanin czytający Pismo Święte, to chrześcijanin świadomy swojej wiary i potrafiący ją wyjaśnić. Naszą wiarę i życie opieramy tylko i wyłącznie na przesłaniu biblijnym.

Styl życia - służba, cześć i modlitwa.

Biblia mówi, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przyjętej wiarą, a nie z powodu dobrych uczynków. Za ten dar, zapłacił Pan Jezus Chrystus umierając na krzyżu z powodu naszych win i grzechów. My, którzy przyjęliśmy ten dar chcemy iść śladami Mistrza oddając Bogu cześć i służąc potrzebującym. Nie jest to sposób by zyskać zbawienie czy Bożą aprobatę, a raczej efekt działania w nas Bożej łaski i miłości. Modlitwa jest naszą odpowiedzialnością a zarazem przywilejem, dlatego, że każda zdrowa relacja zbudowana jest na dialogu i wspólnie spędzonym czasie. Lubimy dla Boga śpiewać i grać na instrumentach, dlatego na naszych nabożeństwach i spotkaniach zajmuje to szczególne miejsce.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Zielonoświątkowy?

Nazwa „Kościół Zielonoświątkowy” ściśle wiąże się z Przeżyciem Chrztu w Duchu Świętym, którego pierwsi chrześcijanie doświadczyli w Dniu Zielonych Świąt. Własnie tego dnia wypełniła się w ich życiu obietnica, która otrzymali od Pana Jezusa: „I weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi światkami, Aż po krańce ziemi” (Dzieje Ap. 1,8).

Wierzymy, że ta obietnica jest nadal aktualna i że w obecnych czasach również możemy doznawać napełnienia mocą Ducha Świeego, która jest nam potrzebna do wykonania polecenia Pana Jezusa – „Idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu”
(Ew.Marka 16,16)

W każdej dziedzinie naszego życia mogliśmy i możemy doświadczać Jego wielkiej mocy. Poprzez cuda, uzdrowienia chorych, wyzwalanie z nałogów, napełnienie przez Ducha Świętego radością i pokojem, jakiego świat dać nie może – Jezus Chrystus okazuje swoją wielką miłość i zainteresowanie, którym darzy każdego człowieka. Ponad to wszystko ofiaruje każdemu zbawienie i życie wieczne za darmo – z łaski.

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY
ZBÓR BARKA W JAROSŁAWIU

UL. 29 LISTOPADA 8
37-500  JAROSŁAW

NUMER KONTA:
68 1020 4287 0000 2002
PKO BP SA

ZBORBARKA@GMAIL.COM
NR.:668 173 975